Secretary of the CPC Nanjing University Committee

Tan Tieniu

President

Tan Zhemin

Deputy Secretary of the CPC Nanjing University Committee

Tan Zhemin

Executive ?Deputy Secretary of the CPC Nanjing University Committee

Yang Zhong

Deputy Secretary of the CPC Nanjing University Committee

Liu Hongjian Chen Yunsong

Vice President

Zou Yajun Wang Zhenlin Zhang Junfeng Lu Yanqing

Secretary of the Discipline Inspection Commission/ Supervisory Commissioner of the National Supervisory Commission at Nanjing University

Liu Hongjian

Member of the Standing Committee of the CPC Nanjing University Committee

Tan Tieniu Tan Zhemin Yang Zhong Liu Hongjian Chen Yunsong Zou Yajun Wang Zhenlin Zhang Junfeng Gong Yue Zhou Jilin

President Assistant

Suo Wenbin

XML 地图 | Sitemap 地图